Francuskie cięcie dla mężczyzn - Nowoczesna odmiana podcięcia - Ranga 4